LifeCam Studio™ Novo!
Kataloški broj: Q2F-00001

 - 1080p HD Senzor;
 - Automatsko fokusiranje;
 - High-Precision stakla elementa leća;
 - TrueColor Tehnologija; - ClearFrame Tehnologija;
 - High-Fidelity Mikrofon.
Više informacija...LifeCam HD-5001 Novo!
Kataloški broj: GNF-00001


- True 720p HD video;
- Automatsko fokusiranje;
- 16:9 widescreen;
- TrueColor Tehnologija.

Više informacija...
LifeCam HD-5000 Novo!
Kataloški broj: 7ND-00001


 - True 720p HD video;
 - Automatsko fokusiranje;
 - 16:9 widescreen;
 - TrueColor Tehnologija.

Više infomacija...Detaljni katalog svih miševa, tastatura i web kamera možete pogledati na stranici:
www.microsoft.com/hardware.

Microsoft: Web cameras


www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba