Šta je Windows 7?

Pojednostavljeni računar
Sistem Windows 7 je jednostavan, brz i privlačan. Bolji načini za pronalaženje datoteka i upravljanje njima, kao što su popisi i poboljšani pretpregledi programske trake pomažu vam ubrzati svakodnevne zadatke. Sistem Windows 7 dizajniran je za brže i pouzdanije performanse da bi vaše računar radio onako kako vi to želite. Sa 64-bitnom podrškom možete u potpunosti iskoristiti najnovija moćne računare, a fantastične ikone poput Osnovne grupe, programa Windows Media Center i Windows Touch omogućavaju nove stvari.


Upoznajte sistem Windows 7 i vidite kako vam može pojednostaviti gotovo sve radnje koje radite na svom računaru:

Pogledajte zašto je poseban
Usporedite sistem Windows 7 sa svojim trenutnim operacijskim sistemom.

Više informacija o proizvodu...


  Nabrojimo prednosti
Windows 7 ima stotine poboljšanja. Pogledajmo deset najvažnijih.

Više informacija o proizvodu...


 Pogledajte videozapise
Ovi kratki videozapisi nude kratak prikaz nekih od   najvažnijih Windows 7 tački.

Više informacija o proizvodu...

 

ŠTA JE ORIGINALAN SISTEM WINDOWS 7?

Originalni sistem Windows 7® izdaje tvrtka Microsoft®, uz odgovarajuće licence i podršku od strane firme Microsoft i njenih pouzdanih partnera.

Originalni sistem Windows 7 sadrži ugrađene tehnologije aktivacije sistema Windows za zaštitu od piratstva, koje tvrtki Microsoft omogućuju učinkovitiju borbu protiv piratstva. Tehnologije aktivacije sistema Windows obuhvaćaju aktivaciju i provjeru valjanosti proizvoda, što vam omogućuje da provjerite je li sistem Windows instaliran na vašem računaru originalan. Korištenjem originalnog sistema Windows 7 možete uživati u svim prednostima sistema Windows i zaštititi se od virusa, neovlaštenih promjena datoteka i drugog zlonamjernog softvera koji je često povezan s krivotvorenim softverom.

Aktivacija
 

Aktivacija je početni postupak koji potvrđuje da je na računaru instaliran ispravno licenciran i originalan sistem Windows. Za aktivaciju sistema Windows 7 koji je instaliran na računaru imate najmanje 30 dana.

Ako sistem Windows 7 na svom računaru ne aktivirate tijekom početnog razdoblja početka, odnosno ako aktivacija ili provjera valjanosti ne bude uspješno dovršena, sistem Windows koji koristite neće se smatrati originalnim i počet će se prikazivati obavijesti.

Da bi se obavijesti prestale prikazivati, morate aktivirati sistem Windows. To možete učiniti unosom ključa proizvoda, koji možete pronaći na naljepnici dokaza licence na pakiranju softvera ili na naljepnici Potvrde o autentičnosti na vašem računaru.

WINDOWS 7- TOP 7 RAZLOGA

 

01. Brzina i pouzdanost.
Vaš računar će vrlo brzo reagovati na funkcije kao što su “fast startup”, “shutdown”, “sleep”, ili “resume from Standby”. Unaprijeđenja koja su učinjena će vam osigurati manje ometanja i upozorenja, kao i brži oporavak nakon što se pojave eventualni problemi.


02. Kompatibilnost.
Prilikom kreiranja operativnog sistema Windows 7 Professional, dosta se pažnje posvetilo kompatibilnosti, kako bi mogao raditi sa velikim brojem različitih uređaja i aplikacija. Pored ovoga, Windows XP Mode vam daje mogućnost da koristite i starije Windows XP aplikacije direktno preko Windows 7 desktopa.


03. Lakša razmjena dokumenata i štampača.
Ako ste kompanija koja nema server, Windows 7 će vam omogućiti lakšu razmjenu dokumenata, štampača ili nekih drugih uređaja između računara koje pokreće ovaj operativni sistem. Ukoliko vaša kompanija posjeduje server, tada će vam Windows 7 Professional pomoći da brže i sigurnije povežete vaše računare u mrežu koju posjedujete. Ovo će vam omogućiti lakše upravljanje sigurnošću, te smanjiti troškove održavanja računara.


04. Produktivnost - bez obzira gdje se nalazite.
Windows 7 Professional vam omogućava pristup radnom računaru, njegovim programima ili dokumentima bez obzira gdje se nalazite – kod kuće ili na putu. Možete se i diskonektovati sa mreže, raditi off—line, pa naknadno postaviti zadnje verzije svojih dijeljenih dokumenata.

05. Brži povrat izbrisanih dokumenata ili datoteka.
Windows 7 Professional će vam ponuditi da sami definišete periode automatskog arhiviranja podataka na lokaciju koju sami odaberete. Ovo će vam pomoći da brzo dobijete nazad dokumente ili datoteke koje ste izbrisali greškom, ili prilikom pada kompletnog sistema uslijed problema sa hard-diskom ili prisustva malicioznog software-a.


06. Bolja zaštita povjerljivih informacija.
Zaštitite povjerljive poslovne informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica ili podaci o vašim uposlenicima, koristeći sisteme enkripcije (Encrypting File System). Ova karakteristika vam omogućava različite nivoe zaštite, kao i kontrole podataka. 


07. Veća online sigurnost.
Osigurajte veću online sigurnost koristeći Windows Defender koji će vas zaštiti od različitih prijetnji koje dolaze sa internet, spyware-a ili nekih drugih oblika malicioznog software-a. U isto vrijeme, Windows Internet Explorer® 8 će vam pomoći da zaštite vaše informacije i poslovne podatke nudeći unaprijeđena riješenja za zaštitu vaše privatnosti i sigurnosti.

Operating system Windows 7 is designed for faster and more confident performance so that your computer can work the way you like.


www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba