WEB Rješenjaslide_pant2.png

 

WEB stranice

Nudimo izradu web stranica sa naprednim CMSom koji sadrži alate za administraciju stranice pomoću kojih sami određujete dizajn stranice, dodajete ili brišete kategorije(linkove), dodajete slike i multimedijalne sadržaje a sve poput rada u MS Wordu.

 

WEB aplikacije

U zadnje vrijeme sve se više javlja potreba za informacijom u trenutku.

Ono što mi nudimo je izrada aplikacija kojoj imate pristup u svakom trenutku sa bilo kojeg uređaja koji ima prstup internetu i pokreće bilo koji internet pretraživač. 


Nudimo i mogućnost uvezivanja aplikacije sa Vašim računovodstvenim aplikacijama, pa se željene stavke tipa finansijskih izvještaja ili lagera robe na stanju za neograničen broj poslovnih jedinica, mogu automatski ažurirati i unutar ove aplikacije, a kojoj pristup imaju samo registrovani korisnici.

Mogućnost importa podataka iz MS Excell fajlova te export u iste.

Mogućnost preuzimanja PDF izvještaja.

Kompletna aplikacije se radi po Vašim zahtjevima, a poslije završetka izrade samo VI i korisnici koje vi prijavite joj možete pristupiti.

Aplikacija se instalira na računar u firmi, na koji se još instalira i besplatan set alata za podršku ili na web server koje onda pristupate putem domene koju sami odaberete.

www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba