ikone-mpnAlgebra.pngKompanija Microsoft Bosna i Hercegovina d.o.o. osnovana je 2006. godine. U cijelosti je u vlasništvu Microsoft Corporation, Redmond, WA i odgovorna je za razvoj bosanskohercegovačkog IT tržišta. Neposredni zadaci su joj organizacija prodajnog kanala, saradnja s velikim korisnicima, organizacija tehničke podrške, marketing te legalizacija i lokalizacija proizvoda.

Više informacija o Microsoft BiH...

Microsoft Distributor je firma koja je ovlaštena od strane Microsofta da na području Države BiH distribuira i prodaje Microsoft proizvode ovlaštenim Microsoft Dealers (prodavačima). Distributor ne prodaje Microsoft proizvode krajnjim korisnicima nego samo ovlaštenim Microsoft prodavačima.

Sys Company je ovlašteni Microsoft distributer za količinske programe licenciranja, kao i ovlašteni OEM distributer na području BiH.

Microsoft partnerski program (MPN) je doživio svoju novu verziju od 1.oktobra 2010 godine. U novoj verziji Microsoft izbacuje preko 20 novih partnerskih kompetencija. Najznačajnija promjena po pitanju zahtjeva za dobivanje novih kompetencija je u povećanom broju certificiranog osoblja koje partneri moraju osigurati kako bi stekli određenu kompetenciju.

InfoTeh d.o.o. Tešanj je Microsoft Dealer i Microsoft Partner Network.
www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba