Licenciranje Microsoftovog softvera putem programa količinskih licenciranja ne može se usporediti sa kupovinom gotovog proizvoda u maloprodaji.

Kako nabaviti licence za Microsoftove proizvode putem Microsoftovih programa količinskog licenciranja?

Microsoftovi programi količinskog licenciranja nude licence po povoljnijim cijenama za kupce koji nabavljaju pet ili više softverskih licenci (na veliko) od ovlaštenog prodavača.

Niže su navedena tri jednostavna koraka za ulazak u neki od Microsoftovih programa količinskog licenciranja:

    Prvi korak: Izračunajte koliko je licenci potrebno vašoj firmi;
    Drugi korak: Razmotrite mogućnosti količinskog licenciranja koje nudi Microsoft;
    Treći korak: Kupiti željene licence od ovlaštenog prodavača.


Programi količinskog licenciranja: pregled

Microsoftovi programi količinskog licenciranja firmama različitih veličina nude izvrsne mogućnosti kupovine i upravljanja većim brojem softverskih licenci, i to već od samo pet računara naviše. Ako već imate licence za Microsoftove proizvode, potražite pojedinosti o promjenama i mogućnostima pomoću kojih ćete održati korak sa najnovijim verzijama Microsoftovih proizvoda.

Ako se prvi put susrećete s Microsoftovim programima količinskog licenciranja, ovi vam podaci mogu pomoći u pronalaženju najboljeg rješenja za vaše poslovanje:

Open licence

    5 ili više računara;
    Firme, akademske ustanove ;
    Namijenjen kupcima koji žele jednostavnom i jednokratnom transakcijom ostvariti fleksibilnost pri nabavi licenca od širokog spektra preprodavača.


Open Value

    Subscription 5 ili više računara;
    Firme;
    Namijenjen firmama koje žele standardizirati svoju firmu, ali umjesto kupovanja licence za jedan ili više Microsoftovih proizvoda radije ih uzimaju u najam.


Enterprise Agreement

    250 ili više računara;
    Firme;
    Namijenjen srednjim, velikim i međunarodnim firmama koje žele standardizirane softverske proizvode i koje cijene pogodnosti koje donosi centralizirana nabava.

Pogledajte zašto odabrati legalan Microsoft Windows 7? Za preuzimanje kliknite OVDJE .

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na:

Tel: 032/699-170
Fax: 032/699-171
Mob: 061/136-074
E-mail:
funkic@infoteh.ba

 

Dvanaestog marta 2012. godine počela je kampanja pod nazivom „Ne dozvolite da budete sa druge strane zakona" koju u cijelosti provodi Federalna Uprava za inspekcijske poslove, a koja za cilj ima informisanje građana o značaju zaštite prava intelektualnog vlasništva, koji su benefiti legalnog rada, ali i sa kakvim sankcijama se mogu susresti poslovni subjekti koji tendenciozno krše zakon.

 

slide-licenciranje.png

 

Šta su softverske licence?

Softverska licenca je pravni instrument koji određuje način korišćenja i distribucije softvera. Većina softvera je zaštićena autorskim pravima. Tipična softverska licenca dozvoljava krajnjem korisniku da koristi jedan ili više primjeraka softvera, gdje se odstupanje od dozvoljenog korišćenja smatra kršenjem autorskog prava. Opis prava i načina korišćenja softvera nalaze se u Sporazumu o licenci sa krajnjim korisnikom (EULA – End-user Licence Agreement) koji korisnik najčešće mora prihvatiti prije instalacije softvera. Najčešće proizvođač zadržava vlasništvo nad softverom, dok korisnik isključivo kupuje pravo na korišćenje tog softvera.

Vrste softverskih licenci

Neki od najčešćih oblika softverskih licenci su:

OEM

RETAIL

VOLUME

Pretplata

Procesorske licence

Mrežne licence

OEM – Original Equipment Manufacturer (Originalni proizvođač opreme) je licenca koja se isporučuje kupovinom novog računara ili računarske komponente. Ove licence su trajne i ne mogu se prenositi na drugi računar.

RETAIL (maloprodajne) može biti FPP – Full Packaged Product (puni paket) trajna licenca koja dolazi uz softver koji se u maloprodaji kupuje na CD ili DVD disku koji je zapakovan u kutiji, ili stalna licenca koja se dobija kupovinom softvera preko Interneta. Ove licence najčešće podrazumijevaju da korisnik može softver instalirati na bilo koji, ali isključivo jedan računar.

VOLUME ili količinsko licenciranje su predviđeni i najpogodniji za korisnike kojima je potrebno više licenci i to su najčešće poslovni korisnici (preduzeća, organizacije, institucije, itd.). Uz ovu vrstu licenciranja se ostvaruju određeni popusti i postoje mogućnosti za kombinovanje različitih softverskih paketa.

Pretplata podrazumijeva da korisnik plati korišćenje licence na određeni period, npr. godinu dana. Ova vrsta licenci je česta kod zaštitnih softvera, kao što su antivirusi.

Procesorske licence praktikuju neki proizvođači i njihova je odlika da se izdaju na osnovu broja procesora koji pokreću softver bez obzira na broj korisnika. Ovakva vrsta softvera se najčešće instalira na serverski računar kojem pristupa više korisnika.

Mrežne licence su pogodne za korisnike koji u svojoj organizaciji imaju računarsku mrežu sa većim brojem korisnika. Za cijelu mrežu se izdaje jedna licenca koja se ne mora aktivirati na pojedinim računarima u mreži.

Za više informacija o licenciranju softvera posjetite zvanične stranice proizvođača softvera.

Kontaktirajte InfoTeh d.o.o. Tešanj, jer u našoj ponudi možete pronaći licencirane softverske proizvode kompanija Microsoft:

www.microsoft.ba www.datalab.ba www.spediter.ba
     
     
     
     
     
     

InfoTeh d.o.o. Kraševo bb (Zgrada DC-a) 74260 Tešanj

Identifikacioni broj : 4218296090000, PDV broj: 218296090000
Registrovano kod Kantonalnog Suda u Zenici, reg.mat.br. : U/I-1185/99

Tel: 032/699-170, Fax: 032/699-171, Mobitel: 061/136-074
www.infoteh.ba, www.spediter.ba; e-mail: funkic@infoteh.ba, funkic@bih.net.ba, fetanunkic@infoteh.ba, ajdin@infoteh.ba, ferida@infoteh.ba, mesa@infoteh.ba